تبلیغات

كد ساعت و تاريخ

محیط زیست و زندگی . زمین سبز ، آسمان آبی - نكات ضوابط و معیارهای استقرار واحدهاو فعالیتهای صنعتی و تولیدی

در حفظ محیط زیست سهیم و پیشگام شویم، بی تفاوت نباشیم!!

باسلام  به همه دوستان و همكاران

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی  جدید(مرداد 1397) ابلاغ گردیده است.برای مشاهده این مقررات کلیک کنید

در این صفحه از وبلاگ مطالب و نكات مهم و كاربردی مربوط به امور ضوابط استقرار صنایع و پاسخ سوالا ت متداول دراجرای ضوابط جهت استفاده درج میگردد.بااعلام نظرات مارادرسودمندترشدن مطالب یاری دهید.

*- در زمان درخواست مجوز بهره برداری برای یك واحد كه قبلا مجوز احداث دریافت نموده است و در نزدیك شهر و روستا قرار دارد ،آیا نیاز به استعلام از بنیاد مسكن و یا شهرداری در خصوص موقعیت محل نسبت به طرح هادی روستا و طرح جامع شهر میباشد؟

در صورتیكه مجوز احداث قبلا صادر شده باشدو همچنین محل  و عنوان فعالیت واحد تغییر نكرده باشد ، از آنجاییكه متقاضی بر اساس موافقت احداث اولیه، هزینه نموده است دیگر نیازی به انجام استعلام از بنیاد مسكن و شهرداری( و حتی بررسی مطابقت محل با ضوابط استقرار در حال حاضر )وجود ندارد.

* پرسش- در بررسی و تطبیق ضوابط استقرار صنایع، ملاك تعیین فاصله تا مسكونی ، مرز طرح هادی و جامع است یا منازل مسكونی موجود؟

ملاك اندازه گیری فاصله یك واحد تا مسكونی ، نزدیكترین فاصله است.اگر فاصله واحد تا مرز طرح هادی یا محدوده قانونی طرح جامع كمتر باشد این فاصله ملاك عمل است و در صورتیكه فاصله تا منازل مسكونی موجود كمتر باشد، این فاصله ملاك قرار میگیرد.بعنوان مثال اگر بنیاد مسكن فاصله واحد تولیدی را تا مرز طرح هادی یك روستا 500 متر اعلام نموده باشد و فاصله اندازه گیری شده تا منازل مسكونی روستا در بازدید میدانی كارشناس 400 متر باشد، فاصله تا مسكونی، فاصله كمتر، یعنی 400 متر میباشد .مثال دیگر اینكه اگر فاصله  تا مرز طرح هادی طبق اعلام بنیاد مسكن 500 متر و در بازدید كارشناسی 700 متر باشد ، فاصله تا مسكونی بر مبنای فاصله كمتر یعنی 500 متر میباشد.
اوقات شرعیAdmin Logo
themebox Logo--->

پیچک